Thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2013

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợpPhòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp huyện năm học 2013-2014 như sau:
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn:
1. Mục đích.
Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi:
Học sinh đang học tại các trường có cấp THCS trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
3. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ.
Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I  kèm theo.
4. Tổ chức Cuộc thi cấp trường.
Các trường tổ chức phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh của đơn vị. Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi nghiêm túc để thu hút học sinh tham gia; hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh tham gia Cuộc thi; đối với những sản phẩm đạt giải trường cần phân công giáo viên dạy bộ môn hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm để dự thi vòng huyện. Số lượng gửi dự thi vòng huyện tối đa 10 sản phẩm.
Các đơn vị gửi bài dự thi về Phòng GD&ĐT (Nghiệp vụ THCS) kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị, chậm nhất vào ngày 10/01/2014.
5. Tổ chức Cuộc thi vòng huyện và tham gia vòng tỉnh
- Thời gian chấm thi vòng huyện: từ ngày 13/01/2014
- Số lượng dự thi vòng tỉnh: 08 sản phẩm
- Thời gian gửi báo cáo và gửi sản phẩm dự về Sở GD&ĐT: 21/02/2014
6. Tiêu chí chấm thi.
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống , ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
7. Xếp giải Cuộc thi cấp quốc gia:
Các giải dành cho thí sinh tham gia cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
  1. Mục đích của Cuộc thi
Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
2. Đối tượng dự thi:
Giáo viên THCS đang công tác tại các trường THCS, Tiểu học và THCS trong huyện.
3. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.
4. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).
5. Tổ chức Cuộc thi
Các trường THCS, Tiểu học và THCS phát động Cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.
Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên được tham gia một hay nhiều hồ sơ dự thi.
Các trường nhận hồ sơ dự thi của giáo viên đơn vị mình và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Nghiệp vụ THCS) chậm nhất vào ngày 10/01/2014.
6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua học bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lý, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
7. Giải thưởng của cuộc thi:
            Các giải dành cho giáo viên tham gia cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
Tải văn bản chỉnh và các phụ lục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét